İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları Politikamız
Soyserin Grup Anonim Şirketi İnsan Kaynakları ekibi olarak amacımız; şirketimize doğru insanları kazandırmak, potansiyellerine ulaşmaları konusunda onlara destek olmak ve dolayısıyla şirketimizin hedeflerini gerçekleştirmesi için değer katmaktır.
İnsanı merkeze alan yönetim anlayışımız nedeni ile Soyserin Grup İnsan Kaynakları Bölümü stratejik önem taşımaktadır. Etik kurallara uygun, açık ve tutarlı prosedür ve uygulamalarımızla çalışanlarımız için adil ve performans odaklı bir iş ortamı sağlamaktan sorumluyuz.
Eğitim ve Gelişim Programları
İşe yeni başlayan kişilerin şirketimizin kültürünü, kural ve prosedürlerini öğrenmeleri ve işlerine kolaylıkla uyum sağlamaları için İşe Başlangıç Eğitimi düzenlenmektedir.
Soyserin Grup Anonim Şirketi  çalışanlarının eğitim ihtiyaçları; yöneticileri ve İnsan Kaynakları bölümü tarafından tespit edilmekte, kişisel talep ve ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak profesyonel becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmek üzere uygun eğitimler düzenlenmektedir.